งานเลี้ยงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555
งานเลี้ยงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555
โครงการจิตอาสาบริษัทซีเออี เอเซีย จำกัด ไปปลูกป่า
โครงการจิตอาสาบริษัทซีเออี เอเซีย จำกัด ไปปลูกป่า


ทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 10 ปี บริษัท ซีเออี เอเซีย จำกัด
ทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 10 ปี ที่บริษัท ซีเออี เอเซีย จำกัด


งานทอดกฐิน ประจำปี 2553
ภาพงานทอดกฐินบริษัท ซีเออี ณ วัดเขาน้อย ๔๔๔ หมู่ ๒  ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓งานทอดผ้าป่า ประจำปี 2553
ภาพงานทอดผ้าป่าบริษัท ซีเออี ณ วัดเขาแกแล


ภาพงานเลี้ยงฉลองปีใหม่พนักงาน ซีเออี ณ. โรงงานระยอง 19 ธ.ค. 52
ภาพงานเลี้ยงฉลองปีใหม่พนักงาน ซีเออี ณ. โรงงานระยอง 19 ธ.ค. 52


งานทอดกฐิน ประจำปี 2552
ภาพโบสถ์สวยๆของวัดเขาแกแล และ ภาพวันงานทอดกฐินประจำปี 2552


ถวายพระไตรปิฎก
เนื่องจากทาง CAE ASIA และ CAE OFFSHORE ได้ทำบุญถวายพระไตรปิฎก ณ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เลขที่ 2 ถ.สุนทรวิมล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


สร้างพระพุทธรูป
บริษัท CAE ASIA และ CAE OFFSHORE ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดสร้างพระอสีติมหาสาวก ๘๐ พระอรหันต์

 
 
HOME      |     ABOUT US     |      PRODUCTS     |      WHAT'S NEWS     |      REFERENCES      |      JOBS     |      CONTACT US

CAE ASIA LIMITED
432 CAE Building Soi Onnuch 70/1, Onnuch Rd., Pravet, Pravet Bangkok 10250
Tel : 66(0) 23228426 Fax : 66(0) 23222135 Email : info@caeasia.com
Copyright 2009 : CAE ASIA LIMITED.

COPYRIGHT 2009 CAE ASIA LIMITED , ALL RIGHTS RESERVED.