งานทอดกฐิน ประจำปี 2553
ภาพงานทอดกฐินบริษัท ซีเออี ณ วัดเขาน้อย ๔๔๔ หมู่ ๒  ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓งานทอดผ้าป่า ประจำปี 2553
ภาพงานทอดผ้าป่าบริษัท ซีเออี ณ วัดเขาแกแล


ภาพงานเลี้ยงฉลองปีใหม่พนักงาน ซีเออี ณ. โรงงานระยอง 19 ธ.ค. 52
ภาพงานเลี้ยงฉลองปีใหม่พนักงาน ซีเออี ณ. โรงงานระยอง 19 ธ.ค. 52


งานทอดกฐิน ประจำปี 2552
ภาพโบสถ์สวยๆของวัดเขาแกแล และ ภาพวันงานทอดกฐินประจำปี 2552


งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2008
บริษัท CAE ASIA & CAE OFFSHORE  มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานในทุกๆปี โดยมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในองค์กร จัดการแสดงต่างๆ จากพนักงานสาวสวยและหนุ่มหล่อของ CAE


โรงงานสีขาว
เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลเรื่องการต่อต้านยาเสพติด ทาง CAE เราเริ่มโครงการโรงงานสีขาวขึ้นในปี 2008 ทางบริษัทได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดในพนักงานทุกท่านปีละ 2 ครั้งและได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี


ถวายพระไตรปิฎก
เนื่องจากทาง CAE ASIA และ CAE OFFSHORE ได้ทำบุญถวายพระไตรปิฎก ณ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เลขที่ 2 ถ.สุนทรวิมล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในเดือนมีนาคมนี้ โดยจะถวายพระไตรปิฎก 1 ชุด 91 เล่ม พร้อมตู้ไม้สัก 1 ตู้


ธรรมะ บรรยาย
ในปี 2008 จัดบรรยายพุทธศาสนา โดยทางบริษัทได้กราบนมัสการ"พระอาจารย์สมปอง ตาลปุตฺโต" ในหัวข้อ ทำไมฉันต้องรักองค์กร เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและให้ข้อคิดการดำเนินชีวิตของพนักงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีสามัคคีและมีความสุข


เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนในปี 2008-2009 ซึ่งทางผู้บริหารบริษัท CAE ASIA และ CAE OFFSHORE เห็นว่าพนักงานควรจะมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมจึงจัดกิจกรรม "เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก" ที่  "บ้านเด็กตาบอด และพิการซ้ำซ้อน"

 
 
HOME      |     ABOUT US     |      OUR SERVICE     |      WHAT'S NEWS     |      REFERENCES      |      JOBS      |      CONTACT US
CAE Offshore Service Limited
432 CAE bldg.,2nd Fl., Soi Onnuch 70/1, Pravet,
Pravet Bangkok 10250 THAILAND
Tel : 662 322 8426-9 Fax : 662 322 2135 Email : info@caeasia.com
COPYRIGHT 2008 CAE ASIA LIMITED , ALL RIGHTS RESERVED.